1
פרטי בעל הנכס
2
פרטי המחזיק הנוכחי בנכס (משלם יוצא)
3
פרטי המחזיק החדש בנכס (משלם נכנס)
4
פרטים נוספים

תושב יקר,

אנא מלא את כל הפרטים בטופס זה. 

בסיום מילוי הטופס תקבל הודעת קבלה והטופס יעבור לטיפול מחלקת גביה במועצה.

אנו שמחים להעניק לך שירות מתקדם ומהיר,

בברכה,

מחלקת הגביה

מועצה מקומית קדומים

האם בעל הנכס הוא המחזיק הנוכחי? (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

הריני לאשר כי הפרטים שמסרתי בטופס הינם נכונים, וכי המועצה רשאית לבדוק באמצעים אשר מתיר לה החוק את אמיתות הפרטים

Browser not supported