אגרת שמירה

  • על פי חוק העזר ניתנת לתושבים אפשרות לקבלת הנחה באגרת שמירה על ידי שמירה בפועל הבקשה תבחן על ידי מחלקת בטחון.  לעיון בחוקי העזר לחץ כאן
  • הגשת בקשה לכניסה למערך השמירה – יש לקבוע פגישה עם רבש"ץ היישוב ולהגיש טפסים הבאים מלאים

טפסים

טופס כניסת תושב לשמירה 1

טופס כניסת תושב לשמירה 2