בתחום זה ניתנים שירותי יעוץ, טיפול ותיווך לפרט ולמשפחה במצבי משבר, קושי ומצוקה שונים. 

חלק מסל השירותים:

  1. טיפולים רגשיים, הדרכת הורים וטיפול משפחתי – שירות זה ניתן ע"י עובדות סוציאליות שבמחלקה, ובטיפול במרק"ם- מרכז לקידום המשפחה, מרכז טיפולי משותף לשירות הפסיכולוגי והמחלקה לשירותים חברתיים. (סבסוד טיפול במרק"ם הינו על פי המלצת עו"ס)
  2. סדרי דין -הגשת תסקירים לבית המשפט ולבית הדין הרבני, במצבי פרידה וגירושין. התסקיר עוסק בענייניהם של הילדים ובחלוקת זמני השהות שלהם בבתי ההורים. סיוע בהליך מינוי אפוטרופוס. כתיבת תסקירים כחלק מהליך מינוי אפוטרופוס- עפ"י צו שופט 
  3. מניעת אלימות במשפחה– הפניה לטיפול במרכזים אזוריים
  4. טיפול בהתמכרויות- הפניה לטיפול במרכזים מקצועיים
  5. תכנית "מרחב לקידום תעסוקה"- עבור צעירים בגילאי 18-26 התכנית מותאמת באופן אישי לצרכיו של הצעיר, תוך עבודה על חסמים אישיים להשתלבות מיטבית בעולם העבודה.
  6. סיוע כלכלי– ניתן על פי קריטריונים של משרד הרווחה ועל פי שיקול דעת עובדי המחלקה.