לפניכם חלק מסל השירותים הניתנים לטובת ילדים ובני נוער.

  1. תכנית סיוע וקידום אישי לילדים ובני נוער עם קשיים שונים- השירות ניתן במסגרת ועדות תכנון טיפול והערכה בהשתתפות צוות רב מקצועי, ההורים והילד. התכנית הטיפולית מיועדת לביצוע במסגרת הבית והקהילה או במסגרת חוץ ביתית וכוללת מענה מקיף לצורכי הילד.
  2. מימון טיפולים רגשיים לילדים ונוער במסגרת מרק"ם.
  3. טיפול בפגיעות מיניות-משרד הרווחה מממן באופן מלא טיפול בילדים (עד גיל 18) שעברו פגיעות מיניות או ביצעו התנהגות מינית לא מותאמת או פוגענית.
  4. מוגנות ילדים ונוער- במחלקה עובד סוציאלי לחוק נוער. החוק מקנה לעובד סוציאלי סמכות התערבות להגנה על קטינים במקרה של חשד לפגיעה בשלומם. למידע נוסף: חוק העונשין- חובת דיווח  לחץ כאן  
  5. השמה במעונות יום עפ"י חוק פעוטות בסיכון. 
  6. מועדונית רווחה-חינוך לילדים בגיל יסודי- המועדונית מהווה מקום חם ועוטף לילדים בשעות אחה"צ. המועדונית היא מענה משלים בתחום הלימודי, חברתי ורגשי. השתתפות ילדים במועדונית על פי המלצה והחלטה של גורמי חינוך ורווחה.
  7. סיוע כלכלי לצורכי הילדים- עפ"י קריטריונים של משרד הרווחה ושיקול דעת של עובדי המחלקה.