לקבלת שירותים ומענה ניתן לפנות במייל למנהלת לשכת ראש המועצה,  שמרית מלאכי [email protected]

שירות חדש במועצה!

שינוי מען (כתובת מגורים) בתעודת הזהות באופן מקוון. עליכם למלא את הטופס ואנו נבצע את השינוי עבורכם. למילוי טופס פנייה לחצו כאן  

ביצוע שינויים בשליחה ידנית של טפסים למועצה: 

אופן הגשת בקשה:

לשלוח במעטפה ללשכת ראש-המועצה בתיבת הדואר של המועצה, במעטפה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים ומלאים עם כל הפרטים, בקשה שתשלח ללא כל הפרטים או ללא ספח לא תטופל. 

לא ניתן להנפיק דרכונים ותעודת זהות דרכנו. 

לביצוע שינויים באתר משרד הפנים לחצו כאן