לפניכם רשימת תכניות ופרויקטים במערכת החינוך שלנו, מחלקת החינוך יחד עם כל השותפים שלנו מקדמים תכניות נוספות למען קידום תלמידנו ולמען לפיתוח מערכת החינוך בקדומים.

רשות בניסוי (מעבדת אוטונומיה) והחינוך האישי

"ישנם שיצאו לתרבות רעה, מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית בגדו בתכונתם האישית המיוחדת… אבל אם היה מוצא את תפקידו וממלאו, לעסוק בקביעות באותו המקצוע שבתורה, המתאים לתכונת נפשו… אז היה נשאר באופן נעלה לקדושת התורה, ועושה חיל בתורה במקצוע השייך לו…" (הראי"ה קוק, אורות התורה)

אנו מאמינים כי כל תלמיד הינו יחיד ומיוחד בחוזקותיו, בצרכיו, במאפייני הלמידה שלו, ובדרכו להשפיע בעולם. לאור זאת אנו פועלים לחזק במערכות החינוך בקדומים את תפיסת החינוך האישי, בה מושם דגש על יצירת אקלים חינוכי מיטבי, בכלים של דיאלוג בין-אישי והעצמת התלמיד.

תפיסה זו פותחה והורחבה במסגרת תכנית רשות בניסוי (תכנית האוטונומיה) בה משתתפת המועצה המקומית קדומים. הרעיון המרכזי שהגדיר צוות ההיגוי של התכנית בקדומים פיתוח מענים חינוכיים מגוונים העונים לצורכי היחיד בקהילת קדומים באמצעות שותפויות ומרחבי חינוך גמישים  מכוון  להרחבת אפשרויות הלמידה וההתנסות של התלמיד באמצעות ריבוי וגיוון מרחבי למידה בכל היישוב ויצירת שותפויות בתוך המסגרות עצמן, בין מסגרות חינוכיות שונות, ובין המסגרות השונות לקהילה. התהליך יתחיל באמצעות הרחבת זירות הלמידה ויצירת שותפויות ברמת הצוותים החינוכיים, שיהוו כר ליצירת מענים רחבים ומגוונים יותר לתלמידים.  למידע נוסף (קישור לדף אוטונומיה. בעקרון זה אמור להיות דף מאד פעיל לאורך השנים. אם יהיה צורך יהיה אפשר לפתוח לו עמוד נפרד?)

תכנית קרב

פעילות העשרה בבתי ספר במימון משותף של המועצה, ההורים ומשרד החינוך.

מועדונית הרעות

המועדונית הינה שירות משותף למחלקת החינוך ולמחלקה לשירותים חברתיים. המועדונית מיועדת לתלמידים בגילאי היסודי. המועדונית מהווה מקום חם ועוטף לילדים בשעות אחה"צ ומענה משלים בתחום הלימודי, החברתי והרגשי. המועדונית פועלת בימם א-ה משעת סיום הלימודים ועד השעה 18:00. השתתפות ילדים במועדונית על פי המלצה והחלטה של גורמי חינוך ורווחה.

מפעל השחייה

עשרה מפגשים לתלמידי כיתות ה' לשיפור וללימוד
סגנונות שחייה שונים המועברים ע"י מדריכי שחיה מקצועיים. השיעורים מתקיימים בשעות הלימודים. השיעורים ממומנים ע"י המועצה ומשרד החינוך, בהשתתפות הורים.

תכנית ניצנים

מסגרת צהרון להארכת יום הלימודים עד השעה 16:00בגני 3-4 . התכנית כולל פעילות פדגוגית וארוחת צהרים חמה, ומסובסדת באופן חלקי ע"י משרד החינוך. לפרטים ורישום בתקופת רישום (קישור)

מסגרות יוח"א (יום לימודים ארוך) ותכנית ההזנה

במסגרת תכנית יום חינוך ארוך, מוארך יום הלימודים לתלמידי בתי הספר ביסודיים בקדומים (7 שעות לימוד בימים א,ב,ד,ה) ובגני חובה (עד השעה 16:00). במסגרת זו זכאים התלמידים לארוחות צהרים חמה בעלות מסובסדת. 

מועדונית חגים ותכנית "ניצנים בחופשות"

מסגרת לימודית למתן מענה לתלמידי הגנים בחופשות משרד החינוך במהלך שנת הלימודים בשעות 07:30-16:00. ההרשמה למועדונית החגים מתקיימת בתחילת שנה"ל. בחנוכה ובפסח ניתנת אפשרות הרשמה נוספת לתכנית "ניצנים בחופשות", במידה ומסובסדת ע"י משרד החינוך. 

"תכנית אור" בגני הילדים

במסגרת התכנית נכנסת לשלושה גנים מדי שנה אשת מקצוע מתחום הטיפול לעבודה עם מספר ילדים על מנת לקדמם באופן פרטני וקבוצתי. התכנית כולל מספר הדרכות להורי הילדים ולצוות החינוכי. התכנית מופעלת בגני חובה במסגרת התכנית הלאומית 360. בחירת הילדים והפניה להורים נעשית ע"י הצוות המקצועי.

"חדר שלווה" בבית ספר נחשון בנים

תכנית חינוכית טיפולית לתלמידים, במסגרת בית הספר, במסגרתה  מקבלים תלמידים בכיתות היסודי מענה רגשי-חברתי. בצוות הטיפולי בחדר כולל תרפיסטית, עובד סוציאלי, פסיכולוג ויועצת בית הספר. התכנית מופעלת בגני חובה במסגרת התכנית הלאומית 360. בחירת הילדים והפניה להורים נעשית ע"י הצוות המקצועי.

מרכז הלמידה

מרכז לתגבור לימודי. במרכז הוראה מתקנת ליחידים ולקבוצות, חוגי תגבור וקבוצות למידה, קורס מוכנות לכיתה א', ומתן תמיכה בשיעורי בית. השירותים ניתנים ע"י אנשי מקצוע וסטודנטים מלגאים, בהתאם לסוג השירות. השירות בתשלום. לחוברת מידע ופרטי התקשרות (קישור לסולמות – אשלח בהמשך)

סל מדע

תכנית המופעלת בשיתוף ובסבסוד משרד המדע. התכנית כולל חוגים, ימי שיא ופעילויות העשרה לילדים ונוער בתחומי המדע והטכנולוגיה. פרטי הפעילויות מתפרסמים בסמוך למועדי הפעילות בדפי המידע ובאתר.

תפוח הפיס

תכנית להעשרה וחשיפה מדעית לתלמידי בית הספר היסודי וגני החובה. התלמידים מבקרים בתפוח הפיס לפעילויות בנושאים  מדעיים שונים, המעודדיות ללמידה מדעית בדרך של חוויה והתנסות. התכנית מסובסדת ע"י הרשות.

תכנית המוגנות

תכנית חינוכית במימון הרשות למניעת פגיעה מינית בילדים. התכנית כוללת שיח חינוכי במסגרות החינוכיות, המבוסס על תכנית הכשרה למניעת פגיעות מיניות שערכה הרשות בשיתוף מכון חרוב לאנשי חינוך וטיפול, הצגות לתלמידי גנים ותכניות קבוצתיות המועברות ע"י אנשי מקצוע בהתאם לצרכים ספציפיים.