לכל פניה, בקשה ויוזמה חדשה לקידום ניתן לפנות לראש המועצה בדוא"ל למנהלת הלשכה 

שמרית מלאכי
מנהלת הלשכה ופניות הציבור

עדות כהן
מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור