ניהול משק המים והביוב בישראל מופעל על ידי מספר גורמים, ביניהם תאגידי המים וספקי מים מקומיים כדוגמת מועצה מקומית קדומים, חברת מקורות, רשות המים ומשרדי ממשלה. תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים והם נגזרת של מצב משק המים והעלויות הדרושות לניהולו ופיתוחו. יש לציין כי במהלך השנים האחרונות בוצעו השקעות חסרות תקדים לשדרוג תשתיות המים והביוב בישראל, וביניהן הקמת מתקני התפלה להבטחת האספקה הסדירה של מים בישראל. כמו כן, גם בקדומים הושקעו משאבים להטמעת מערכת קריאה מרחוק ועבודת תשתייות על קווי המים.

בדיקות איכות המים, משרד הבריאות לחץ כאן

לתעריפי מים מעודכנים לחצו כאן


חישוב תעריפי המים כולל כמות הצריכה בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בנכס.

 כל נפש המתגוררת בקביעות בנכס מזכה בהקצבת מים של 7 מ"ק בעבור חודשיים בתעריף נמוך.

למילוי תצהיר מספר נפשות בנכס – לחץ כאן


לנוחיותכם – קיימת אפשרות לעקוב אחר צריכות המים, תקנות מונה המים וקבלת הודעות באופן ישיר לתיבת המייל או בSMS לנייד. 

בקדומים קר"מ (קריאה מרחוק) לפניכם קישור לאתר ארד דליה

להורדת אפליקציה ובדיקת סטטוס מד מים של כל תושב – לחץ כאן


הסברים בדבר חשבון המים:  

צריכת מים מעל ההקצאה לפי דיווח מספר נפשות בנכס, תחויב לפי תעריף ב' החל מהקוב הראשון מעבר להקצאה.

תוספת לצריכה: הינה הפרש צריכת המים, אשר נותר מהמדידה הקודמת  או תיקון צריכה מתקופה קודמת.

צריכת מינימום: על פי דין, כל צרכן חייב בתשלום בצריכת מינימום, גם אם לא צרך בפועל מים ו/או אם צריכתו בפועל קטנה מכמות המינימום.


צריכה חריגה הנובעת מנזילה:

נזילת מים ברשת הפרטית גורמת לאבדני מים ולא תמיד ניתן להבחין בנזילה עם היווצרותה, לכן זיהוי מקדים מונע את אבדני המים ואת החיוב בגינם.

במידה וצריכת המים שנמדדה במד המים שברשותך וכפי שהתבטאה בחשבון המים שנשלח, גבוהה מהצריכה הנורמטיבית בפועל בנכס, יש לבצע הפעולות הבאות:

מומלץ לשלול נזילה בצנרת המים הפרטית בנכס:

  1. בשלב ראשון, יש לבדוק האם ישנם סממנים נראים לעין לנזילה. לדוג': רטיבות בקיר, טפטוף ברז, נזילה תמידית ממיכל ההדחה וכדומה.
  2. בשלב שני, מומלץ להפסיק את כל זרימת המים בנכס (לסגור את כל הברזים, מכונת כביסה וכדומה) ולבחון האם מד המים (הפרפר המרכזי) ממשיך להסתובב.
  3. במידה והמד ממשיך להסתובב, ככל הנראה קיימת נזילה בצנרת. יש לפנות לאיש מקצוע פרטי ולבצע בדיקה מקיפה של הצנרת הפרטית ולתקן את הנזילה.

צרכן המבקש הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, יגיש הצהרה על תיקון הנזילה ויצרף אליה אסמכתא על תיקון הנזילה. הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, תינתן לכל היותר עבור שתי תקופות חיוב רצופות, שבכל אחת מהן התקיימו התנאים להכרה בצריכה חריגה כפי שנקבעו באמות המידה לשירות. את הבקשה ניתן להגיש רטרואקטיבית עד חצי שנה. את הבקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל נזילה במונה ביתי / כללי ניתן לשלוח באימייל למחלקת הגביה בצירוף המסמכים הנדרשים.

 בנוסף, יש לבדוק כי לא נעשה שימוש במים שלא כדין על ידי צד שלישי כלשהו במתחם. במידה שבבדיקה של איש מקצוע נמצא כי קיים גורם הצורך מים ללא היתר באמצעות מד המים שברשותך, על הצרכן שנפגע להגיש תלונה במשטרה.


באפשרותכם לבקש מהמועצה להגיע אליכם לצורך לבדיקת נכס במקרים של תקלה בקריאת המונים

 למילוי טופס בקשה לבדיקת נכס לחץ כאן


חשוב לדעת

  • לפי חוק המים, חייב הצרכן לשלם עבור כל כמות המים, אשר עוברת דרך מד המים.
  • שמירה על תקינות מערכת המים הנמצאת בתחום שטחו של נכס פרטי, לרבות מדי המים, היא באחריותם של הצרכנים.
  • אם השבשבת במד המים מסתובבת בזמן שהברזים סגורים, סימן שקיימת נזילה סמויה או גלויה, ויש לתקנה, באחריות ועל חשבון הצרכן, וזאת ללא דיחוי.

בדיקות איכות המים – על פי הנחיות משרד הבריאות הרשות המקומית אחראית לבצע בדיקת איכות בלקיחת דגימות מרחבי הישוב, הדגימות נשלחות למשרד הבריאות לעריכת בדיקת האיכות. להלן תוצאות בדיקות איכות המים שהתקבלו ממשרד הבריאות:

תוצאות בדיקה חודש ינואר 2020