שעות פתיחה ומענה טלפוני:

שימו לב- 

בשל המלחמה ומעבר משרדי המועצה למבנה המתנ"ס-

שעות הפתיחה והמענה הטלפוני המעודכנות הן:

מענה טלפוני בימים א' ב' ד' ה' בשעות 9-12

קבלת קהל בימים א' ב' ד' ה' 9-12

ביום שלישי אין קבלת קהל ואין מענה טלפוני

יש לתאם פגישה מראש במייל למחלקה.

טלפון/ פקס - 09-7778013

ניתן להשאיר הודעה ונחזור אליכם.

אחראית מחלקת גביה-  קרן שלמה- [email protected]

מרים אמויאל- [email protected]

 

יעוד המחלקה

ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. גובה הארנונה נקבע לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, לפי סוג השימוש בנכס ומיקומו של הנכס.
הארנונה משמשת את המועצה למימון פעילותה ולמתן שירותים לתושביה בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולחוקי העזר.
צו הארנונה מאושר מידי שנה, על ידי מליאת המועצה.

לנוחיותכם- לכל תושב קיים "תיק תושב דיגיטלי לתשלומים" הממשק ידידותי, מעודכן ומרכז את כל המידע האישי כניסה לתיק תושב