מענים הניתנים בתחום:

  1. ליווי, תמיכה וטיפול סוציאלי פרטני תוך ראיית המערכת המשפחתית. 
  2. מידע והפנייה למיצוי זכויות בביטוח לאומי ובמשרדי הממשלה השונים.
  3. שילוב במסגרות יום.
  4. שילוב במסגרות דיור ותעסוקה.
  5. הפניה לאבחונים.
  6. מועדון "מקום בלב"-המופעל בשיתוף מחלקת הנוער.
  7. חונכים.
  8. נופשונים ומשפחות מארחות.
  9. קייטנות.