לקדומים ארבעה שערי כניסה: שער ראשי, שער ורדים, שער מצפה ישי ושער צפון. הנפתחים באופן אוטומטי לבעלי הרשאה.

פתיחת השער באמצעות אפליקציית palgate:   

בעלי מערכת הפעלה אנדרואיד 

בעלי מערכת הפעלה APPLE

לקבלת הרשאה לפתיחת שערים אוטומטית בזיהוי לוחית מס' רישוי הרכב- מלא טופס בקשה להרשמה וההרשאה תינתן לאחר בדיקה ואישור מחלקת ביטחון בלבד.  

להרשמה במערכת זיהוי לפתיחת שערים