בקשות להנחות כלכליות לשנת 2023

ההנחות ניתנות על פי קריטריונים לשנת 2023 

בטבלה חלים שינויים מעת לעת בהתאם להוראות הדין.

אופן הגשת בקשה להנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה:

1.בקשות להנחה בארנונה לכל שנת 2023 יש להגיש בין התאריכים 1.1.23 – 31.3.23

2.בקשות להנחה בארנונה אשר יוגשו בין התאריכים 1.4.23 – 31.10.23 , יעודכנו לזכאים מיום הגשת הבקשה.

3.בקשות להנחה אשר יוגשו לאחר 31.10.23 – לא יידונו כלל

המסמכים שיש להגיש הם:

  • טופס בקשת הנחה בארנונה 2023  מלא (יש למלא בטבלה את כל המתגוררים בדירה כולל עיסוקם)

  • תדפיס תנועות בנק לתקופה 1.10.22 –  31.12.22 כולל – יש לציין ע"ג העו"ש מהי כל הכנסה  (במידה ויש כמה חשבונות יש להציג את כולם)

  • צילום ת.ז. כולל ספח

  • הכנסות שכירים- תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר שנת 2022   

  • הכנסות עצמאים- שומת מס הכנסה לשנת 2021

  • במידה ולא הייתה הכנסה כלשהי, יש להגיש טופס מעמד לא עובד עדכני לחודשים אלו + אישור מעסיקים מביטוח לאומי

 

את המסמכים יש להגיש בקבצים מצורפים למייל [email protected] / בתיבה הלבנה הנמצאת בדואר/ להגיע פיזית למשרדי המועצה בתיאום מראש

 09-7778010

בקשה שתוגש ללא כל המסמכים לא תטופל.

טופס ויתור סודיות – ועדת חריגים בארנונה