1
פרטי מגיש הבקשה
2
פרטי הנכס

ש למלא הפרטים.
בקשתך תבדק וישלח לך במייל הדוח אותו הנך מבקש.
שמחים לעמוד לשירותך,
מחלקת גביה
מ.מ קדומים