תפקידו של קצין ביקור סדיר (קב"ס) הוא להבטיח התמדת תלמידים בביקור סדיר במערכת החינוך במשך יב’ שנות הלימוד. תפקידיו ופעולותיו נקבעות  במדיניות משרד החינוך ומפורסמות בחוזרי מנכ”ל משרד החינוך.

תחומי אחריות קב"ס  (כמופיע בחוזר מנכ"ל):

  • איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא בצעו רישום למוסד חינוכי.
  • איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות קבלת עדכונים מבית הספר וקיום סיורים במקומות ציבוריים.
  • יעוץ והכוון להורים ולתלמידים בסכנת נשירה ובמעברים.
  • בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של התלמיד המטופל.
  • יזום תכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה.
  • טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השונים.
  • מעקב אחר מצב התלמידים בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים, צוותי נוער ומחלקת החינוך.

קישורים שימושיים במשרד החינוך הנוגעים לתחום ביקור סדיר:

פרויקטים :

  • מועדונית חינוך רווחה לילדי בית הספר היסודי – המועדונית ממוקמת בקדומים דרום ומופעלת על ידי צוות מסור של מדריכה חינוכית ואם בית בליווי צוות רב מקצועי הכולל : רכזת פדגוגית-חינוכית, עובדת סוציאלית, ואחראית מענה לפרט במחלקת החינוך. המועדונית פועלת בימים א-ה משעת סיום הלימודים עד השעה 18:00. כולל קיטנות בחגים ובחופש גדול. המועדונית  מהווה בית חם ועוטף עבור הילדים, בה הם מקבלים ארוחת צהריים וערב יחד עם פעילות העשרה, חוגים וסיוע בהכנת שיעורי בית.           

כניסת ילדים למועדונית מותנית בשיקול דעת והחלטה משותפת של הצוות החינוכי של בית הספר (מנהל, יועצת ומחנכ/ת) עובד סוציאלי וההורים.

  • מתן סיוע באבחונים – תלמידים המומלצים לאבחון ע”י צוות ביה”ס והעומדים בקריטריונים כלכליים עליהם החליטה הרשות יהיו זכאים לסיוע במימון האבחון.

להורדת טופס בקשה לסיוע במימון אבחון עבור תלמיד  לחץ כאן 

את הטופס המלא הכולל חתימה של צוות בי"ס והורים יש להגיש למזכירות מחלקת החינוך במייל או בפקס.