המחלקה נותנת מענה לאוכלוסיית אזרחים ותיקים,נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67, כמו כן מסייעת לדור הביניים המטפלים בהוריהם על פי צורך.

המענים הניתנים בתחום זה:

  • לווי, יעוץ ותיווך לקשישים ובני משפחותיהם.
  • סיוע בהשמה במסגרות דיור ושיקום.
  • לווי מועדון יחדיו – המועדון הישובי לאזרחים ותיקים.
  • סיוע בהליך מינוי אפוטרופסות והגשת תסקירים עפ"י צו שופט.
  • עזרה בטיפול אישי , אחזקת הבית וסיוע כלכלי עפ"י קריטריונים של משרד הרווחה.