לשוכרי קראוונים מצורפים טפסים אותם יש להגיש חתומים למנהלת מח' קליטה בדוא"ל או ידנית במשרד:

לפרטים נתן לפנות למנהלת מחלקת קליטה, הניה מוזס 

09-8905059 |  052-8119053 | [email protected]

  1. חוזה שכירות לקרוואן
  2. דוגמא של חוזה חתום
  3. חוזה חשמל לקרוואן
  4. חוזה שיפוץ קרוואן
  5. מסירה ופינוי קרוואן
  6. נוהל שיפוץ קרוואן של המועצה