נספח א'- הגשת רשימות

הודעה על בחירת ועדת בחירות

רשימת אותיות פנויות ותפוסות לבחירות המקומיות