**המעוניינים בכניסת מנוי למקווה הגברים מתבקשים לרכוש צ'יפ בסך 30 ₪ שיוחזרו כפיקדון ומספר כניסות לפי רצונכם בעלות 10₪ לטבילה.

* לנגישות עיין בהצהרת הנגישות