מועצה אזורית קדומים - עמוד הבית

הרשמה
לימודים
תשלומים
סרטונים

חוקי עזר

  חוק עזר לקדומים (שירותי שמירה) התשנ"ג 1993
  חוק עזר לקדומים (שירותי שמירה) (תיקון) התשנ"ו 1996
  חוק עזר לקדומים (שירותי שמירה) (תיקון) התש"ע 2010
  חוק עזר לקדומים – (שמות לרחובות ולוחיות מספר בבנינים) התש"ס-2000
  חוק עזר לקדומים – (שמות לרחובות ולוחיות מספר בבנינים) (תיקון מס 1) תשס"א -2001
  חוק עזר לקדומים – (אגרת ביוב) התשנ"ד- 1994
  חוק עזר לקדומים – (אגרת ביוב) (תיקון) התשס"ח- 2007
  חוק עזר לקדומים – (אגרת ביוב) (תיקון) התשע"ד- 2014
  חוק עזר לקדומים – (הצמדה למדד) התשנ"ד- 1994
  חוק עזר לקדומים – (אספקת מים) התשנ"ו- 1995
  חוק עזר לקדומים – (היטל ביוב) התשנ"ו- 1995
  חוק עזר לקדומים – (פינוי יחפצים מסוכנים) התשנ"ג- 1992
  חוק עזר לקדומים – (החוק למניעת רעש) התשנ"ה- 1995
  חוק עזר לקדומים – (מבנים מסוכנים) התשנ"ג- 1992
  חוק עזר לקדומים – (מודעות ושלטים) התשנ"ט- 1998
  חוק עזר לקדומים (עבירות קנס)
  חוק עזר לקדומים – (שמירת הסדר וניקיון) התשנ"ג- 1992
  חוק עזר לקדומים – (פינוי חפצים מיושנים) התשנ"ג- 1991
  חוק עזר לקדומים – (פיקוח על כלבים וחתולים) התשנ"ג- 1992
  חוק עזר לקדומים – (העמדת רכב וחנייתו) התשנ"ט-1998
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד