מועצה אזורית קדומים - עמוד הבית

הרשמה
לימודים
תשלומים
סרטונים

פרוטוקולים

חברי מליאה

שם

מס' טלפון

אימייל

חננאל דורני 052-4772777
עוזאל ותיק 054-9458299
אשר אוחיון 050-8445628
הרב מנחם שחור 0546709111
דיני ביטון 054-5752072
רואי מסורי 0544822392
הלל בש 050-6904746
אליענה זילברמן 054-3324191
 הרב נתי כהן  052-3114399  

 

  ישיבת מליאה 9/19 מתאריך ב' חשוון תש"פ ( 31/10/19)
  ישיבת מליאה שלא מן המניין מתאריך י"ב אלול תשע"ט (12/9/19)
  ישיבת מליאה 8/19 מתאריך י"ב אלול תשע"ט (12/9/19)
  ישיבת מליאה 7/19 מתאריך כ"ט תמוז תשע"ט (1/8/19)
  ישיבת מליאה 6/19 מתאריך ח' תמוז תשע"ט ( 11/7/19)
  ישיבת מליאה 5/19 מתאריך כ' סיון תשע"ט (23/6/19)
  ישיבת מליאה שלא מן המניין מתאריך כ' סיון תשע"ט (23/6/19)
  ישיבת מליאה 4/19 מתאריך י"א אייר תשע"ט (16/5/19)
  ישיבת מליאה 3/19 מתאריך ו' ניסן תשע"ט (11/4/19)
  ישיבת מליאה 2/19 מתאריך ז' אדר ב' תשע"ט (14/3/19)
  ישיבת מליאה שלא מן המניין מתאריך כ"ד שבט תשע"ט (30/1/19)
  ישיבת מליאה 1/19 מתאריך י"ח שבט תשע"ט (24/1/19)
  ישיבת מליאה של מן המניין מתאריך י"ט טבת תשע"ט (27/12/18)
  ישיבת מליאה 11/18 מתאריך י"ט טבת תשע"ט (27/12/18)
  ישיבת מליאה 10/18 מתאריך י"ב טבת תשע"ט (20/12/18)
  ישיבת מליאה 9/18 מתאריך ג' חשון תשע"ט (14/11/18)
  ישיבת מליאה 8/18 מתאריך א' חשוון תשענ"ט (10/10/18)
  ישיבת מליאה 7/18 כ"ח תשרי תשע"ט (7/10/18)
  ישיבת מליאה 6/18 י"א אלול תשע"ח (22/8/18)
  ישיבת מליאה 5/18 ו' אב תשע"ח (18/7/18)
  ישיבת מליאה 4/18 ט"ו תמוז תשע"ח (28/6/18)
  ישיבת מליאה 3/18 ט' סיון תשע"ח (23/5/18)
  ישיבת מליאה 2/18 י"ב ניסן תשע"ח (28/3/18)
  ישיבת מליאה 1/18 י"ג שבט תשע"ח (29/1/18)
  ישיבת מליאה שלא מן המניין ט' טבת תשע"ח ( 27/12/17)
  ישיבת מליאה 16/17 ט' טבת תשע"ח (27/12/17)
  ישיבת מליאה 15/17 י"א כסלו תשע"ח (29/11/17)
  ישיבת מליאה 14/17 כ"ו חשוון תשע"ח (15/11/17)
  ישיבת מליאה 13/17 י"ג חשון תשע"ח ( 1/11/17)
  ישיבת מליאה 12/17 ג' חשוון תשע"ח (19/10/17)
  ישיבת מליאה 11/17 ה' אלול תשע"ז (27/8/17)
  ישיבת מליאה 10/17 ב' אלול תשע"ז (24/8/17)
  ישיבת מליאה 9/17 כ"ט אב תשע"ז (21/8/17)
  ישיבת מליאה 8/17 כ"ח אב תשע"ז (20/08/17)
  ישיבת מליאה 7/17 כ"ה תמוז תשע"ז (19/7/17)
  ישיבת מליאה 6/17 מיום ד' תמוז תשע"ז (28/6/17)
  ישיבת מליאה 5/17 מיום י"ט סיוון תשע"ז (13/6/17)
  ישיבת מליאה 4/17 מיום ז' אייר תשע"ז (3/5/17)
  ישיבת מליאה 3/17 מיום ג' אדר תשע"ז (1/3/17)
  ישיבת מליאה 2/17 מיום י"ג שבט תשע"ז (9/2/17)
  ישיבת מליאה 1/17 מיום חמישי ז' טבת תשע"ז (5/1/2017)
  פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום ז טבת תשע"ז (5/1/2017)
  ישיבת מליאה 8/16 מיום כ"ב חשון תשע"ז (23/11/2016)
  ישיבת מליאה 7/16 מיום ד' תשרי תשע"ז (06/10/16)
  ישיבת מליאה 6/16 מיום ז' אב תשע"ו (11/8/16)
  ישיבת מליאה 05/16 מיום כ"ג סיוון תשע"ו (29/06/16)
  ישיבת מליאה 04/16 מיום י"ד אייר תשע"ו (18/05/16)
  ישיבת מליאה 03/16 מיום ו' ניסן תשע"ו (14/04/16)
  ישיבת מליאה 2/16 מיום ט"ו אדר א'(24/2/16)
  ישיבת מליאה 1/16 מיום י"ח שבט(28/1/16)
  ישיבת מליאה - לא מן המניין מיום י"ח שבט (28/1/16)
  ישיבת מליאה 12/15 מיום ה' טבת (20/12/15)
  ישיבת מליאה 11/15 מיום כ"ג חשון (5/11/15)
  ישיבת מליאה 10/15 מיום י"ח אלול (1/9/15)
  ישיבת מליאה - לא מן המניין מיום י"ח אלול (1/9/15)
  ישיבת מליאה 9/15 מיום י"ח אב (29/7/15)
  ישיבת מליאה 8/15 מיום כ"ח תמוז (15/7/15)
  ישיבת מליאה 7/15 מיום י"ח תמוז (5/7/15)
  ישיבת מליאה 6/15 מיום י"ב תמוז (29/6/15)
  ישיבת מליאה 5/15 מיום כ"ג אייר (12/5/15)
  ישיבת מליאה 4/15 מיום כ"ז ניסן (16/4/15)
  ישיבת מליאה 3/15 מיום כ"ז אדר (18/3/15)
  ישיבת מליאה 2/15 מיום ט בשבט (29/1/15)
  ישיבת מליאה 1/15 מיום כ"ח בטבת תשע"ה (19/1/15)
  ישיבת מליאה שלא מן המנין מיום ב כסלו תשע"ה (24/12/14)
  ישיבת מליאה 12/14 מיום ב כסלו תשע"ה (24/12/14)
  ישיבת מליאה 11/14 מיום י"ב חשון תשע"ה (5/11/14)
  ישיבת מליאה 10/14 מיום ז' בתשרי תשע"ה (1/10/14)
  ישיבת מליאה 9/14 מיום י' באב תשע"ד (6/8/14)
  ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום י' באב תשע"ד (6/8/14)
  ישיבת מליאה 8/14 מיום י"א תמוז תשע"ד (9/7/14)
  ישיבת מליאה 7/14 מיום י"ח סיון תשע"ד (16/6/14)
  ישיבת מליאה 6/14 יום ז' באייר תשע"ד (7/5/14)
  ישיבת מליאה 5/14 מיום י"ח באדר ב' (20/3/14)
  ישיבת מליאה 4/14 מיום י' באדר ב תשע"ד (12/3/14)
  ישיבת מליאה 3/14 מיום ג' אדר ב תשע"ד (5/3/14)
  נספח לישיבת מליאה 3/14
  ישיבת מליאה 2/14 מיום ג' אדר א תשע"ד (3/2/14)
  ישיבת מליאה 1/14 מיום כ"א שבט תשע"ד (22/1/14)
  נספח לישיבת מליאה 1/14
  ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום כ"ב טבת תשע"ד (25/12/13)
  ישיבת מליאה 10/13 מיום כ"ב טבת תשע"ד (25/12/13)
  נספח לישיבת מליאה 10/13
  ישיבת מליאה 9/13 מיום ג' כסלו תשע"ד (6/11/13)
  נספח לישיבת מליאה 9/13
  ישיבת מליאה 8/13 מיום ד' חשון (9/10/13)
  ישיבת מליאה 7/13 מיום ז' תשרי תשע"ג (11/9/13)
  ישיבת מליאה 6/13 מיום א' אלול (7/8/13)
  ישיבת מליאה 5/13 מיום ג' אב (10/7/13)
  ישיבת מליאה 4/13 מיום ד' בתמוז (12/6/13)
  ישיבת מליאה 3/13 מיום כ"ג ניסן תשע"ג (3/4/13)
  פרוטוקול ועדת שמות - ח' באייר תשע"ג, 18.4.13
  ישיבת מליאה 2/13 מיום כ"ו שבט תשע"ג (6/2/13)
  ישיבת מליאה 1/13 מיום כ"ז שבט תשע"ג (9/1/13)
  מליאה שלא מן המניין מיום 19/12/12
  מליאה 9/12 מיום 19/12/12
  פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 20/12/12
  מליאה 8/12 מיום 14/11/12
  מליאה 7/12 מיום 10/10/12
  ישיבת מליאה 6/12 מיום 29/8/12
  ישיבת מליאה 5/12 מיום 4/7/12
  ישיבת מליאה 4/12 מיום 6/6/12
  ישיבת מליאה 3/12 מיום28/3/12
  ישיבת מליאה 2/12 מיום 1/2/12
  ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום ח' שבט תשע"ב 1 בפברואר 2012
  פרוטוקול מליאה - ח' שבט תשע"ב 1 לפברואר 2012
  ישיבת מליאה שלא מן המניין - ב' טבת תשע"ב, 28 בדצמבר 2011
  ישיבה לא מן המניין 2011- תקציב מילואים
  ישיבה שלא מן המניין - ב' טבת תשע"ב, 28 לדצמבר 2011
  פרוטוקול מליאה - ה' מרחשון תשע"ב, 2 לנובמבר 2011
  פרוטוקול מליאה - ז' תשרי תשע"ב, 5 באוקטובר 2011
  פרוטוקול מליאה - א' אלול תשע"א, 31 באוגוסט 2011
  פרוטוקול מליאה - י' מנחם-אב תשע"א, 10 באוגוסט 2011
  פרוטוקול מליאה - י"ח תמוז תשע"א, 21 ביולי 2011
  פרוטוקל מליאה - כ' בסיון תשע"א, 23 ביוני 2011
  פרוטוקול מליאה - סיון תשע"א, יוני 2011
  פרוטוקול מליאה - ו' באייר תשע"א, 11 במאי 2011
  פרוטוקול מליאה - ו' ניסן תשע"א, 10 אפריל 2011
  פרוטוקול מליאה - כ"ו אדר א' תשע"א, 2 במרץ 2011
  פרוטוקול מליאה - כ"ח טבת תשע"א, 2 פברואר 2011
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד