מועצה אזורית קדומים - עמוד הבית

הרשמה
לימודים
תשלומים
סרטונים

שירותי משרד הפנים

לפרטים: אורלי- מנהלת הלשכה 09-7778001

 

קבלת קהל במשרדי המועצה הדתית:

יום ראשון 8:00 - 9:00

יום שלישי 16:00 - 16:30

 מספר טפסים הנדרשים לקבלת השירותים השונים מופיעים בתחתית העמוד וניתנים להורדה משם.

תנאים לקבלת השירותים:

 

הוצאת ת.ז. חדשה:

- גיל - מעל 16

- נוכחות חובה

- מילוי טופס בקשה

- שתי תמונות פספורט זהות

- ת.ז. + ספח של אחד ההורים בו רשום הילד

- מספר תיבת דואר

 

שינוי כתובת:

- ת.ז + ספח

- מספר תיבת דואר

 

הוספת ילוד:

- תעודות זהות + ספח

- טופס שחרור מביה"ח המיועד למשרד הפנים

- מספר תיבת דואר

 

דרכון ראשון:

ילד(עד גיל 18):

- נוכחות חובה של הילד

- הורים נשואים - נוכחות אחד ההורים עם ת.ז. + ספח

- הורים גרושים - נוכחות שני ההורים עם ת.ז. + ספח

- מילוי טופס בקשה

- שתי תמונות פספורט זהות
- מספר תיבת דואר

- תשלום אגרה במזומן

 

מבוגר(מעל גיל 18):

- נוכחות חובה

- מילוי טופס בקשה

- שתי תמונות פספורט זהות

- מספר תיבת דואר

- תשלום אגרה במזומן

 

הארכת דרכון:

מבוגר(מעל גיל 18):

- נוכחות חובה

- מילוי טופס בקשה

- דרכון נוכחי

- מספר תיבת דואר

- אין אגרה

 

חידוש דרכון:

התנאים הינם כמו התנאים לדרכון ראשון, אלא שיש גם להביא את הדרכון הנוכחי.

 

 

נא לשים לב:

 עפ"י החלטת משרד הפנים - מינהל האוכלוסין מתאריך 22/9/05:

תוקף דרכון (מירבי) לקטין עד גיל 18 יהיה לחמש שנים בלבד, וללא אפשרות להאריך תקפו מעבר לחמש שנים. מאחר ודרכון לקטין יינתן לחמש שנים בלבד, לא ניתן יהיה להוסיף תמונה בדרכון לקטין, ובמידה וחזות הקטין בדרכון השתנתה באופן מהותי, וטרם חלפו חמש שנים מיום שנופק, לא ניתן להוסיף תמונה ויש להגיש בקשה לדרכון חדש.

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד