מועצה אזורית קדומים - עמוד הבית

הרשמה
לימודים
תשלומים
סרטונים

דפי מידע

פרסום בדף המידע 

מודעות נא להעביר עד יום שלישי במייל:  dafmeyda@gmail.com  

 מודעות מסחריות: מילים 2 ₪ למילה. מסגרת קטנה  40 ₪. 

ובמקביל להעביר תשלום באמצעות תיבת הדואר של המועצה.עד יום שלישי בערב 

לפרטים וברורים נוספים: אסתי 09-7778017

המודעות תפורסמנה רק לאחר תשלום.

  דף מידע לפרשת שמות תש"פ
  דף מידע לפרשת ויגש תש"פ
  דף מידע לפרשת וישב תש"פ
  דף מידע לפרשת ויצא תש"ף
  דף מידע לפרשת חיי שרה
  דף מידע לפרשת לך לך תש"ף
  דף מידע לפרשת בראשית תש"ף
  דף מידע לפרשת האזינו תש"ף
  דף מידע לפרשת "ניצבים" תשע"ט
  דף מידע לפרשת כי תצא תשע"ט
  דף מידע לפרשת ראה תשע"ט
  דף מידע לפרת וראתחנן תשע"ט
  דף מידע לפרשת מסעי תשעט
  דף מידע לפרשת פנחס תשעט
  דף מידע לפרשת חקת תשע"ט
  דף מידע לפרשת שלח תשעט
  דף מידע לפרשת נשא תשעט
  דף מידע לפרשת במדבר תשעט
  דף מידע לפרשת בהר תשעט
  דף מידע לפרשת קדושים תשעט
  דף מידע לפסח תשעט
  דף מידע לפרשת מצורע תשעט
  דף מידע לפרשת שמיני תשעט
  דף מידע לפרשת ויקרא תשעט
  דף מידע לפרשת פקודי תשעט
  דף מידע לפרשת כי תשא תשעט
  דף מידע לפרשת תרומה תשע"ט
  דף מידע לפרשת יתרו תשעט
  דף מידע לפרשת בא תשע"ט
  דף מידע לפרשת שמות תשעט
  דף מידע לפרשת ויגש תשעט
  דף מידע לפרשת וישב תשעט
  דף מידע ויצא תשע"ט
  דף מידע לפרשת חיי שרה
  דף מידע לפרשת לך לך תשעט
  דף מידע לפרשת בראשית תשע"ט
  דף מידע לפרשת וילך תשעט
  דף מידע לפרשת ניצבים תשעח
  דף מידע לפרשת כי תבוא תשעח
  דף מידע לפרשת שופטים תשעח
  דף מידע לפרשת עקב תשעח
  דף מידע לפרשת דברים תשעח
  דף מידע לפרשת פנחס תשעח
  דף מידע לפרשת בלק תשעח
  דף מידע לפרשת חוקת תשעח
  דף מידע לפרשת שלח
  דף מידע לפרשת שלח תשעח
  דף מידע לפרשת נשא תשע"ח
  דף מידע לפרשת בחוקותי תשעח
  דף מידע לפרשת אמור תשעח
  דף מידע לפרשת תזריע מצורע תשע"ח
  דף מידע לפסח תשע"ח
  דף מידע לפרשת צו תשעח
  דף מידע לפרשת ויקרא תשעח
  דף מידע לפרשת כי תשא תשעח
  דף מידע לפרשת תצוה תשעח
  דף מידע לפרשת יתרו תשע"ח
  דף מידע לפרשדת בא תשעח
  דף מידע לפרשת שמות תשעח
  דף מידע לפרשת ויגש תשעח
  דף מידע לפרשת וישב תשעח
  דף מידע לפרשת וישלח תשעח
  דף מידע לפרש ויצא תשעח
  דף מידע לפרשת תולדות
  דף מידע לפרשת וירא תשעח
  דף מידע לפרשת נח תשעח
  דף מידע לחג סוכות תשעח
  דף מידע ליום הכיפורים תשעח
  דף מידע לפשת ניצבים וילך תשעז
  דף מידע לפשת כי תצא תשעז
  דף מידע לפרשת שופטים תשע"ז
  דף מידע לפרשת ראה תשעז
  דף מידע לפרשת ואתחנן תשעז
  דף מידע לפרשת מטות מסעי תשעז
  דף מידע לפרשת בלק תשעז
  דף מידע לפרשת חוקת תשעז
  דף מידע לפרשת קרח תשעז
  דף מידע לפרשת שלח לך תשעז
  דף מידע לפרשת בהעלותך תשעז
  דף מידע לפרשת נשא תשעז
  דף מידע לפרשת במדבר תשעז
  דף מידע לפרשת בהר בחוקותי תשעז
  דף מידע לפרשת אחרי מות קדושים תשעז
  דף מידע לפרשת תזריע מצורע תשעז
  דף מידע לפרשת שמיני תשעז
  דף מידע לפרשת צו תשעז
  דף מידע לפרשת ויקרא תשעז
  דף מידע לפרשת ויקהל פקודי
  דף מידע לפרשת כי תשא תשע"ז
  דף מידע לפרשת תצוה - זכור תשע"ז
  דף מידע לפרשת תרומה תשע"ז
  דף מידע לפרשת משפטים תשע"ז
  דף מידע לפרשת יתרו תשע"ז
  דף מידע לפרשת בשלח תשעז
  דף מידע לפרשת בא תשעז
  דף מידע לפרשת תשמות תשעז
  דף מידע לפרשת וארא תשעז
  דף מידע לפרשת תשמות תשעז
  דף מידע לפרשת ויחי תשעז
  דף מידע לפרשת ויגש תשעז
  דף מידע לפרשת וישב תשעז
  דף מידע לפרשת וישלח תשעז
  דף מידע לפרשת ויצא תשעז
  דף מידע לפרשת תולדות תשע"ז
  דף מידע לפרשת חיי שרה תשעז
  דף מידע לפרשת וירא תשעז
  דף מידע לפרשת לך לך תשע"ז
  דף מידע לפרשת נח תשעז
  דף מידע לפרשת בראשית תשעז
  דף מידע לפרשת האזינו תשע"ז
  דף מידע לפרשת וילך תשע"ז
  דף מידע לפרשת ניצבים תשעו
  דף מידע לפרשת כי תבוא תשע"ו
  דף מידע לפרשת כי תצא תשע"ו
  דף מידע לפרשת שופטים תשעו
  דף מידע לפרשת ראה תשעו
  דף מידע לפרשת עקב תשעו
  דף מידע לפרשת ואתחנן תשעו
  דף מידע לפרשת דברים תשעו
  דף מידע לפרשת מסעי תשעו
  דף מידע לפרשת מטות תשעו
  דף מידע לפרשת בלק תשעו
  דף מידע לפרשת חוקת תשעו
  דף מידע לפרשת קרח תשעו
  דף מידע לפרשת שלח לך תשעו
  דף מידע לפרשת בהעלותך תשעו
  דף מידע לפרשת נשא תשעו
  דף מידע לפרשת במדבר תשעו
  דף מידע לפרשת בחוקותי תשעו
  דף מידע לפרשת בהר תשעו
  דף מידע לפרשת אמור תשעו
  דף מידע לפרשת קדושים תשעו
  דף מידע לפרשת מצורע תשעו
  דף מידע לפסח תשעו
  דף מידע לפרשת תזריע תשעו
  דף מידע לפרשת שמיני תשע"ו
  דף מידע לפרשת צו תשעו
  דף מידע לפרשת ויקרא תשעו
  דף מידע לפרשת פקודי תשעו
  דף מידע לפרשת ויקהל
  דף מידע לפרשת כי תשא תשע"ו
  דף מידע לפרשת תצוה תשע"ו
  דף מידע לפרשת תרומה תשעו
  דף מידע לפרשת משפטים תשעו
  דף מידע לפרשת יתרו תשעו
  דף מידע לפרשת בשלח תשעו
  דף מידע לפרשת בא תשע"ו
  דף מידע לפרשת וארא תשע"ו
  דף מידע לפרשת שמות תשע"ו
  דף מידע לפרשת ויחי תשע"ו
  דף מידע לפרשת ויגש תשע"ו
  דף מידע לפרשת מקץ תשע"ו
  דף מידי לפרשת וישב תשעו
  דף מידע לפרשת וישלח תשעו
  דף מידע לפרשת ויצא תשע"ו
  דף מידע לפרשת תולדות תשע"ו
  דף מידע לפרשת חיי שרה תשע"ו
  דף מידע לפרשת וירא תשע"ו
  דף מידע לפרשת לך לך תשע"ו
  דף מידע לפרשת נח תשע"ו
  דף מידע לפרשת בראשית תשע"ו
  דף מידע לפרשת האזינו
  דף מידע לפרשת וילך תשע"ו
  דף מידע לפרשת ניצבים תשעה
  דף מידע לפרשת כי תבוא תשעה
  דף מידע לפרשת כי תצא תשע"ה
  דף מידע לפרשת שופטים תשעה
  דף מידע לפרשת ראה תשעה
  דף מידע לפרשת עקב תשעה
  דף מידע לפרשת ואתחנן תשעה
  דף מידע לפרשת דברים תשעה
  דף מידע לפרשת מטות מסעי תשעה
  דף מידע לפרשת פנחס תשעה
  דף מידע לפרת בלק תשעה
  דף מידע לפרשת חוקת תשעה
  דף מידע לפרשת קרח תשעה
  דף מידע לפרשת שלח לך תשע"ה
  דף מידע לפרשת בהעלותך תשע"ה
  דף מידע לפרשת נשא תשע"ה
  דף מידע לפרשת במדבר תשע"ה
  דף מידע לפרשת בחקתי תשע"ה
  דף מידע לפרשת בהר תשע"ה
  דף מידע לפרשת אמור תשע"ה
  דף מידע לפרשת תזריע מצורע תשעה
  דף מידע לחג פסח תשע"ה
  דף מידע לפרשת צו-שבת הגדול
  דף מידע לפרשת ויקרא תשע"ה
  דף מידע לפרשת ויקהל פקודי תשע"ה
  דף מידע לפרשת כי תשא תשע"ה
  דף מידע פרשת תצוה תשע"ה
  דף מידע לפרשת תרומה תשע"ה
  דף מידע לפרשת משפטים תשע"ה
  דף מידע לפרשת יתרו תשע"ה
  דף מידע לפרשת בשלח תשע"ה
  דף מידע לפרשת בא תשעה
  דף מידע לפרשת וארא תשע"ה
  דף מידע לפרשת שמות תשע"ה
  דף מידע לפרשת ויחי תשע"ה
  דף מידע לפרשת ויגש תשע"ה
  דף מידע לפרשת מקץ תשע"ה
  דף מידע לפרשת וישב תשע"ה
  דף מידע לפרשת וישלח תשע"ה
  דף מידע לפרשת ויצא תשע"ה
  דף מידע לפרשת תולדות תשע"ה
  דף מידע לפרשת חיי שרה תשע"ה
  דף מידע לפרשת וירא תשע"ה
  דף מידע לפרשת לך לך תשע"ה
  דף מידע לפרשת נח תשע"ה
  דף מידע לחג סוכות תשע"ה
  דף מידע ליום הכיפורים תשע"ה
  דף מידע לראש השנה תשע"ה
  דף מידע לפרשת "נצבים וילך" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "כי תבוא" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "כי תצא" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "שופטים" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "ראה" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "ואתחנן" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "דברים" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "מסעי" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "מטות" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "פנחס" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "בלק" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "חוקת" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "קרח" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "שלח לך" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "נשא" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "במדבר" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "בחקתי" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "בהר" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "אמר" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "קדשים" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "אחרי מות" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "מצורע" תשע"ד
  דף מידע לפרשת "תזריע" תשע"ד
  דף מידע לפרשת שמיני תשע"ד
  דף מידע לפרשת צו תשע"ד
  דף מידע לפרשת ויקרא תשע"ד
  דף מידע לפרשת פקודי תשע"ד
  דף מידע לפרשת ויקהל תשע"ד
  דף מידע לפרשת תצוה תשע"ד
  דף מידע לפרשת משפטים תשע"ד
  דף מידע לפרשת יתרו תשע"ד
  דף מידע לפרשת בשלח תשע"ד
  דף מידע לפרשת וארא תשע"ד
  דף מידע לפרשת שמות תשע"ד
  דף מידע לפרשת ויחי תשע"ד
  דף מידע לפרשת ויגש תשע"ד
  דף מידע לפרשת מקץ תשע"ד
  דף מידע לפרשת וישב תשע"ד
  דף מידע לפרשת וישלח תשע"ד
  דף מידע לפרשת ויצא תשע"ד
  דף מידע לפרשת תולדות תשע"ד
  דף מידע לפרשת חיי שרה תשע"ד
  דף מידע לפרשת וירא תשע"ד
  דף מידע לפרשת לך לך תשע"ד
  דף מידע לפרשת נח תשע"ד
  דף מידע ליום הכיפורים תשע"ד
  דף מידע לפרשת האזינו תשע"ד
  דף מידע לפרשת ניצבים וילך תשע"ג
  דף מידע לפרשת כי תבוא תשע"ג
  דף מידע לפרשת כי תצא תשע"ג
  דף מידע לפרשת שופטים תשע"ג
  דף מידע לפרשת ראה תשע"ג
  דף מידע לפרשת עקב תשע"ג
  דף מידע לפרשת ואתחנן תשעג
  דף מידע לפרשת דברים תשע"ג
  דף מידע לפרשת מטות מסעי תשע"ג
  דף מידע לפרשת פנחס תשע"ג
  דף מידע לפרשת בלק תשע"ג
  דף מידע לפרשת חוקת תשע"ג
  דף מידע לפרשת קרח תשע"ג
  דף מידע לפרשת שלח לך תשעג
  דף מידע לפרשת בהעלותך תשע"ג
  דף מידע לפרשת במדבר תשע"ג
  דף מידע לפרשת בהר בחוקותי תשע"ג
  דף מידע לפרשת אמור תשע"ג
  דף מידע לפרשת אחרי מות קדושים תשע"ג
  דף מידע לפרשת תזריע מצורע תשע"ג
  דף מידע לפרשת שמיני תשע"ג
  דף מידע לפרשת צו - שבת הגדול תשע"ג
  דף מידע לפרשת ויקרא תשע"ג
  דף מידע לפרשת ויקהל פקודי תשע"ג
  דף מידע לפרשת כי תשא תשע"ג
  דף מידע לפרשת תצוה תשע"ג
  דף מידע לפרשת תרומה תשע"ג
  דף מידע לפרשת משפטים תשע"ג
  דף מידע לפרשת יתרו תשע"ג
  דף מידע לפרשת בשלח תשע"ג
  דף מידע לפרשת בא תשע"ג
  דף מידע לפרשת וארא תשע"ג
  דף מידע לפרשת שמות תשע"ג
  דף מידע לפרשת ויחי תשע"ג
  דף מידע לפרשת ויגש תשע"ג
  דף מידע לפרשת מקץ תשע"ג
  דף מידע לפרשת וישב תשע"ג
  דף מידע לפרשת וישלח תשע"ג
  דף מידע לפרשת ויצא תשע"ג
  דף מידע לפרשת תולדות תשע"ג
  דף מידע לפרשת חיי שרה תשע"ג
  דף מידע לפרשת וירא תשע"ג
  דף מידע לפרשת לך לך תשע"ג
  דף מידע לפרשת נח תשע"ג
  דף מידע לפרשת בראשית תשע"ג
  דף מידע לפרשת וילך תשע"ג
  דף מידע לפרשת ניצבים תשע"ב
  דף מידע כי תבוא תשע"ב
  דף מידע לפרשת כי תצא תשע"ב
  דף מידע לפרשת שופטים תשע"ב
  דף מידע לפרשת ראה תשע"ב
  דף מידע לפרשת ואתחנן תשע"ב
  דף מידע לפרשת דברים תשע"ב
  דף מידע מטות מסעי תשע"ב
  דף מידע לפרשת פנחס תשע"ב
  דף מידע לפרשת בלק תשע"ב
  דף מידע לפרשת חקת תשע"ב
  דף מידע לפרשת קרח תשע"ב
  דף מידע לפרשת שלח תשע"ב
  דף מידע לפרשת בהעלותך תשע"ב
  דף מידע לפרשת נשא
  דף מידע לפרשת במדבר תשע"ב
  דף מידע לפרשת בחוקותי תשע"ב
  דף מידע לפרשת בהר תשע"ב
  דף מידע לפרשת אמור תשע"ב
  דף מידע לפרשת תזריע-מצורע תשע"ב
  דף מידע פסח תשע"ב
  דף מידע לפרשת צו תשע"ב
  דף מידע לפרשת ויקרא תשע"ב
  דף מידע לפרשת ויקהל פקודי תשע"ב
  דף מידע לפרשת כי תשא תשע"ב
  דף מידע לפרשת תצוה תשע"ב
  דף מידע לפרשת תרומה תשע"ב
  דף מידע לפרשת משפטים תשע"ב
  דף מידע לפרשת יתרו תשע"ב
  דף מידע לפרשת בשלח תשע"ב
  דף מידע לפרשת בא תשע"ב
  דף מידע לפרשת וארא תשע"ב
  דף מידע לפרשת שמות תשע"ב
  דף מידע לפרשת ויחי תשע"ב
  דף מידע לפרשת ויגש תשע"ב
  דף מידע לפרשת וישב תשע"ב
  דף מידע לפרשת וישלח תשע"ב
  דף מידע לפרשת ויצא תשע"ב
  דף מידע לפרשת תולדות תשע"ב
  דף מידע לפרשת חיי שרה תשע"ב
  דף מידע לפרשת וירא תשע"ב
  דף מידע לפרשת לך לך תשע"ב
  דף מידע לפרשת נח תשע"ב
  דף מידע לסוכות תשע"ב
  דף מידע ליום הכיפורים תשע"ב
  דף מידע לראש השנה תשע"ב
  דף מידע לפרשת ניצבים וילך תשע"ב
  דף מידע לפרשת כי תבוא תשע"א
  דף מידע לפרשת כי תצא תשע"א
  דף מידע לפרשת שופטים תשע"א
  דף מידע לפרשת ראה תשע"א
  דף מידע לפרשת ואתחנן תשע"א
  דף מידע לפרשת דברים תשע"א
  דף מידע לפרשת מסעי תשע"א
  קדומבע - קיץ תשע"א
  דף מידע לפרשת מטות תשע"א
  דף מידע לפרשת פנחס תשע"א
  דף מידע לפרשת בלק תשע"א
  דף מידע לפרשת חוקת תשע"א
  דף מידע לפרשת קרח תשע"א
  דף מידע לפרשת שלח תשע"א
  דף מידע לפרשת בהעלותך תשע"א
  דף מידע לפרשת נשא תשע"א
  דף מידע לפרשת במדבר תשע"א
  דף מידע לפרשת בחוקותי תשע"א
  דף מידע לפרשת בהר תשע"א
  דף מידע לפרשת אמור תשע"א
  דף מידע לפרשת קדושים תשע"א
  דף מידע לפרשת אחרי מות תשע"א
  דף מידע לפרשת מצורע תשע"א
  דף מידע לפרשת תזריע תשע"א
  דף מידע לפרשת שמיני תשע"א
  דף מידע לפרשת צו תשע"א
  דף מידע לפרשת ויקרא תשע"א
  דף מידע לפרשת פקודי תשע"א
  דף מידע לפרשת ויקהל תשע"א
  דף מידע לפרשת כי תשא תשע"א
  דף מידע לפרשת תצוה תשע"א
  דף מידע לפרשת תרומה תשע"א
  דף מידע לפרשת משפטים תשע"א
  דף מידע לפרשת יתרו תשע"א
  דף מידע לפרשת בשלח תשע"א
  דף מידע לפרשת בא תשע"א
  דף מידע לפרשת וארא תשע"א
  דף מידע לפרשת שמות תשע"א
  דף מידע לפרשת ויחי תשע"א
  דף מידע לפרשת ויגש תשע"א
  דף מידע לפרשת מקץ תשע"א
  דף מידע לפרשת וישב תשע"א
  דף מידע לפרשת בלק תשע"ב
  דף מידע לפרשת תרומה תשעח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד