מועצה אזורית קדומים - עמוד הבית

הרשמה
לימודים
תשלומים
סרטונים

קריאות מוני חשמל ומים

*
*
*
*
*
*

שימו לב - את הקריאות יש למסור מתאריך 16 לכל חודש זוגי ועד לסוף חודש זה.

(לדוג'- עבור שובר 03/2011 יש לדווח על הקריאות בין התאריכים02/2011 /16-28)

קריאות שתגענה לאחר תאריך זה לא תוכלנה להיקלט במערכת ותינתן הערכה במקום.


 

הסברים בדבר חשבון המים:  

  1. צריכת מים מעל ההקצאה לפי דיווח מספר נפשות בנכס, תחוייב לפי תעריף ב' החל מהקוב הראשון מעבר להקצאה.
  2. תוספת לצריכה: הינה הפרש צריכת המים, אשר נותר מהמד הקודם או תיקון צריכה מתקופה קודמת.
  3. צריכת מינימום: על פי דין, כל צרכן חייב בתשלום בצריכת מינימום, גם אם לא צרך בפועל מים ו/או אם צריכתו בפועל קטנה מכמות המינימום.
  4. נזילה סמויה: על פי דין, על מנת לקבל החזר עבור תשלום מים עקב נזילה סמויה, יש להוכיח כי אכן אירעה נזילה סמויה ובנוסף את תיקונה. יודגש, כי ההחזר מוגבל לשתי תקופות חשבון (כלומר 4 חודשים) ולמגבלות אחרות הקבועות בהוראות הדין.
  5. עדכון נפשות: יש למלא טופס הצהרה ולצרף את כל ספחי תעודות הזהות של המתגוררים בנכס.

  חשוב לדעת

  • לפי חוק המים, חייב הצרכן לשלם עבור כל כמות המים, אשר עוברת דרך מד המים.
  • שמירה על תקינות מערכת המים הנמצאת בתחום שטחו של נכס פרטי, לרבות מדי המים, היא באחריותם של הצרכנים.
  • אם השבשבת במד המים מסתובבת בזמן שהברזים סגורים, סימן שקיימת נזילה סמויה או גלויה, ויש לתקנה, באחריות ועל חשבון הצרכן, וזאת ללא דיחוי.

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד