מועצה אזורית קדומים - עמוד הבית

הרשמה
לימודים
תשלומים
סרטונים

סיפור גרעין אלון מורה והעליות להתיישבות

 

גרעין אלון-מורה שכם, אשר שם לו למטרה להקים ישוב יהודי במרכז השומרון, סמוך ככלהאפשר לשכם, התגבש עוד לפני מלחמת יום הכיפורים. הכוונה היתה לממש את זכותנו הטבעיתעל חבל ארץ זה ע"י המעשה הציוני הבסיסי של ההתיישבות, להסרת החרפה של מניעתהתיישבות יהודית בחבל ארץ שלם הנטוע עמוק כל כך בזיכרון הלאומי שלנו. אל אלה חברו קריאת המפה הביטחונית והמדינית העכשווית, המחייבת הקמת ישות יהודית אשר תוכל להיותמשקל נגד למציאות הפלשטינאית המתגבשת ומתעצמת, יחד עם נתונים אסטרטגיים ביטחוניים נוספים: ישיבה על ציר האורך המרכזי של גב ההר בארץ ישראל המערבית. שליטה מערבה מרכסי הר גריזים והר עיבל על חלקה הגדול של רצועת החוף הצפופה של מדינת ישראל ומזרחה אל בקעת הירדן.


רצונו של הגרעין, אשר מנה בראשיתו כמה עשרות משפחותו מספר רווקים ורווקות מכל חלקי הארץ, לא ניתן לו על נקלה. התחושה החריפה של הזכות והחובה לצעוד את הצעד הזה במהלך הגאולה של העם והארץ הייתה אולי נחלת רבים בקרבה עם, אך לא זכתה לגיבוי מספיק בקרב הגורמים הממסדיים אשר אישורם היה נדרש להקמת הישוב. כמו במקרים רבים קודמים בהיסטוריה הציונית, גם כאן קדם הנעשה לנשמע. רק לאחרמגעים רבים ו מספר ניסיונות התיישבות, אשר במהלכן התגבשה תנועת גוש אמונים, ואשרהגיעו לשיאן בניסיון התיישבות בסבסטיה בחנוכה תשל"ו, אושר לגרעין להתיישב במחנה "קדום", 11 ק"מ מערבית לשכם. פריצת הדרך הראשונה נעשתה. השומרון פסק מלהיות ריק מיהודים. בעקבות התחלה ראשונה זו באו במשך השנים ישובים נוספים המעטרים את הרי השומרון.

הישג ראשון הושג, אך הפנים היו עדיין קדימה, כשהשאיפה היא המטרה המקורית: ישוב יהודי בסמיכות בלתי אמצעית לשכם. ושוב ניסיונות ומאבקים עד אשר ניתן האישור הממשלתי והגרעין עולה לגבעת רוג'ייב מדרום מזרח לשכם. האדמות במקום זה הן אדמות בבעלות ערבית פרטית, אך בהמלצת היועץ המשפטי לממשלה נתפסת הקרקע לצורכי בטחון והישוב מוקם. אלא שתפיסה זו לא עמדה במבחנו של הבג"צ, המורה להחזיר את האדמה לבעליה הערביים. התעקשותו של הגרעין ותביעתו להשוות את החוק במקום לחוק השורר בתחומי המדינה באופן שתתאפשר תפיסה לצורכי ציבור לא מובנת הפעם גם לאוהדיו והגרעין מקבל את הדין ועובר אל נקודה חלופית הנקבעת על רכס הר כביר, בטו' בשבט תש"מ, שם נקבע מקומו של הישוב 'אלון-מורה שכם'.לסיפור גרעין אלון מורה ונסיונות ההתיישבות היהודית נא להכנס

http://www.shechem.org/elon-moreh/aliyot/index.html

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד